گواهینامه ها

181-iso-9001-2015-tr-dorpen

42

180-iso-50001-2011-en

41

179-iso-50001-2011-tr

40

178-iso-9001-2015-en

39

177-iso-9001-2015-tr

175-tse-10-fornax-katlanir-sistemler

37

174-ukrayna-sertifikasi

36

173-tse-03-fornax-kilitli-kapi-sistemleri

35

171-tse-07-fornax-cift-acilim-almuminyum-euro

34

170-tse-07-fornax-cift-acilim-pvcperimetrikahsap

33

169-tse-06-pavo-tek-acilim-sistemleri

168-tse-05-fornax-pencere-kapi-kollari

167-tse-04-fornax-tek-acilim-sistemleri

166-tse-02-fornax-pencere-kapi-menteseleri

29

165-iso-10002-2018-eng

28

164-iso-10002-2018-tr

27

163-iso-ohsas-18001-2007-tr

162-iso-ohsas-18001-2007-eng

25

161-iso-14001-2015-tr

24

160-iso-14001-2015-eng

159-iso-27001-2013-tr

151-ral-fornax-cift-acilim-sertifikasi

150-ral-pavo-cift-acilim-sertifikasi

139-ts-en-13126-8-cift-acilim-sistemleri-tuz-testi

138-tse-09-fornax-parelel-surme

136-tse-01-pavo-kilitli-kapi-sistemleri

135-tse-08-fornax-kaldir-sur

131-fornax-marka-tescil-belgesi

15

127-yerli-mali-belgesi-kilitli-ispanyolet-sistemi

126-yerli-mali-belgesi-cift-acilim-kilitli-ispanyolet-sistemi

125-yerli-mali-belgesi-cift-acilim-sistemi

67-ral-cift-acilim-480-saat-tuz-testi-sertifikasi

11

65-pct-cift-acilim-sistemleri-sertifikasi

64-pct-kilit-kilitli-ispanyolet-sertifikasi

62-pct-pencere-ve-kapi-menteseleri-sertifikasi

39-pct-pavoline-sertifikasi

37-ukraine-hijyen-sertifikasi

36-lne-mentese-test-sertifikasi

31-ctb-kilitli-kapi-sistemleri-sertifikasi

30-ctb-cift-acilim-sertifikasi

29-ral-3d-ayarli-mentese-sertifikasi

25-tse-pavo-kilitli-kapi-sistemleri-garanti-belgesi

اطلاعات تماس
  • دفتر تهران: شهرک غرب-خیابان حسن سیف-کوچه چهارم-پلاک 3-واحد4
  • شماره های تماس: ۰۲۱۴۶۰۷۱۵۵۰ | ۰۲۱۴۶۰۷۴۳۳۸ | ۰۲۱۴۶۰۷۱۶۲۴
  • فکس: ۰۲۱۴۶۰۷۱۵۵۱
  • دفتر تبریز : پليس راه تبريز مرند- پایینتر از بستني اطمينان -كوچه دانشمند - پلاك ٨٩
  • شماره تماس دفتر تبریز: ٠۴١٣٢٨۵٨١٢٧ - ٠۴١٣٢٨۵٨١٨٦ - ٠۴١٣٢٨۵٨١٨٧
  • شماره فکس دفتر تبریز: ٠۴١٣٢٨۵٨١٢٦
  • info@fornax-co.com